De minister van BZK heeft een belangrijke rol bij herindeling. Nadat gemeenten en provincies een herindelingsvoorstel hebben ingediend, beoordeelt de minister of het voorstel adequaat is om over te gaan tot het indienen van een wetsvoorstel.

Dit doet de minister aan de hand van de criteria in het beleidskader. Vooral draagvlak is van groot belang omdat dit in de Tweede Kamer een belangrijk thema is bij de bespreking van herindeling.

Daarnaast is de minister verantwoordelijk voor de wet Arhi en het beleidskader. Het ministerie van BZK laat met met enige onderzoeken doen naar de werking van de wet Arhi en het beleidskader om waar nodig deze bij te kunnen stellen. Het beleidskader is in 2011 aangepast en via onderzoeken zijn voorstellen gedaan voor aanpassing van de wet Arhi.

Op de website van de Rijksoverheid vind u meer over de rol van het Rijk: