Burgemeester Schorer van Renswoude heet Kees Jan de Vet, directieraadlid van de VNG, van harte welkom bij zijn bezoek aan Renswoude op 23 november 2010. ‘De gemeente waardeert het zeer dat de directie van de VNG op deze manier langs alle gemeenten gaat.’

Vanuit Renswoude is men na de laatste ledenvergadering met een goed gevoel teruggekomen. ‘Het is duidelijk voor de VNG, bemoei je niet met die 30 gemeenten, maar assisteer vooral bij het fuseren en samenwerken.’ Na de laatste ledenvergadering in Utrecht had de burgemeester weer het idee ‘dit is mijn VNG’.

Het gaat om de kwaliteit
Bestuurskrachtonderzoeken leveren in Renswoude een positief beeld op voor de gemeente. Maar net als andere gemeenten moet ook Renswoude op zoek naar vormen van ambtelijke samenwerking, die een goed alternatief zouden kunnen zijn voor bestuurlijke herinrichting.

Kwaliteit staat in Renswoude voorop. De gemeente wil ook ambtelijk op een professionele manier verder, onder meer door samenwerking met Veenendaal en Scherpenzeel.

‘Maar een kleine gemeente kan ook zelf kwaliteit organiseren. Door de zorg op de schaal van Renswoude aan te bieden, dicht bij de burger, kan Renswoude het beroep op voorzieningen uit de Wmo beheersbaar houden.’

Renswoude geeft aan dat zelfstandigheid geen doel op zich is. Het gaat om de korte lijnen met de burger. ‘En je moet slim kijken hoe je daarin kwaliteit kunt bieden. Als het bijvoorbeeld gaat om de gemeente als werkgever. Er is weinig verloop in personeel, maar als er nieuwe mensen nodig zijn, is de werving soms lastig. Daarom heeft men voor vacatures nu een combinatie met Veenendaal gemaakt.’

Decentralisaties
Ook het proces richting een eventueel bestuursakkoord komt ter sprake. Met name waar het gaat om de drie grote decentralisaties. Renswoude vreest problemen als die financieel niet goed zijn georganiseerd.

Eerste overheid, maar wel met mate
Het laatste dat op tafel komt, is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burgers. ‘Het adagium van de VNG is soms dat burgers voor alle zaken bij de gemeente terecht moeten kunnen, vanuit de ambitie dat de gemeente fungeert als eerste overheid.’

Renswoude wil aan de VNG meegeven dat men daar ook wel beperkingen ziet. ‘Dit adagium moet niet leiden tot pamperen van de burger. Ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers is een belangrijk aandachtspunt. Men moet niet voor alles naar de gemeente willen toestappen.’