Hieronder staan twee excelbestanden met rekenvoorbeelden, waarin u de opbouw van het IKB budget kunt zien. Een bestand gaat uit van salarisschaal 4, het andere bestand van salaris schaal 11.

Voorbeeld salarisschaal 4

Leeswijzer

De genoemde bedragen in het rekenvoorbeeld (tabblad IKB-overzichten per maand) zijn brutobedragen. Linksboven ziet u de vier bronnen staan die het IKB vormen met daaronder het budget per maand. Totaal is het budget € 4727,52 in een kalenderjaar (regel 9 t/m 19). In dit voorbeeld:

  • koopt een medewerker 3 uur verlof per maand en laat budget uitbetalen in de maanden mei, juli en augustus.
  • de kosten daarvan zijn € 2805,84 (regel 26). Wanneer de kosten van het budget afgetrokken worden blijft er een restant over in december, namelijk € 1921,68 (regel 32).
  • Indien er in de tussentijd geen andere keuzes worden gemaakt in het budget komt dit bedrag tot uitkeer naast het salaris in de maand december en wordt het een nettobedrag van €1208,82 (regel 36). Het budget mag niet over de jaargrens meegenomen worden.

In dit rekenvoorbeeld is ook de eenmalige betaling van 7 maanden vakantietoelage uit 2016 meegenomen. Dit wordt uitbetaald met uw salaris in mei 2017 en wordt niet toegevoegd aan uw IKB.

Voorbeeld salarisschaal 11

Leeswijzer

De genoemde bedragen in het rekenvoorbeeld  (tabblad IKB-overzichten per maand) zijn brutobedragen. Linksboven ziet u de vier bronnen staan die het IKB vormen met daaronder het budget per maand. Totaal is het budget € 9271,44 in een kalenderjaar (regel 9 t/m 19). In dit voorbeeld:

  • koopt een medewerker 3 uur verlof per maand en laat budget uitbetalen in de maanden mei, juli en augustus.
  • De kosten daarvan zijn €4843,68 (regel 26). Wanneer de kosten van het budget afgetrokken worden blijft er een restant over in december, namelijk € 4427,76 (regel 32).
  • Indien er in de tussentijd geen andere keuzes worden gemaakt in het budget komt dit bedrag tot uitkeer naast het salaris in de maand december en wordt het een nettobedrag van €2398,69 (regel 36). Het budget mag niet over de jaargrens meegenomen worden.

In dit rekenvoorbeeld is ook de eenmalige betaling van 7 maanden vakantietoelage uit 2016 meegenomen. Dit wordt uitbetaald met uw salaris in mei 2017 en wordt niet toegevoegd aan uw IKB.