Reeks: Burgers aan zet

Monique Leyenaar / Ministerie van BZK, 2009

In opdracht van de Directie Kennis van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef Monique Leyenaar – hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen - drie rapporten in de reeks 'De Burger aan Zet'. Zij deed onderzoek naar verschillende vormen van burgerparticipatie.

De reeks biedt een overzicht van deze vormen en hoe zij gewaardeerd kunnen worden. Daarbij gaat Leyenaar specifiek in op een vorm van burgerparticipatie: burgerfora. Ze geeft naast inzicht in de praktijk van burgerfora ook een praktische handleiding en de nodige tips voor het zelf opzetten van een burgerforum.