De bezwaarfase kan op verzoek van belanghebbende worden overgeslagen. Belanghebbende stuurt een verzoek naar de heffingsambtenaar en de heffingsambtenaar heeft de keuze om met dit verzoek in te stemmen. Na instemming met het verzoek stuurt de heffingsambtenaar het bezwaarschrift direct door naar de bevoegde rechter.
 

Rechtstreeks beroep mag alleen worden toegepast in uitzonderingsgevallen waarin de bezwaarprocedure een zinloze vertraging van de geschillenbeslechting zou betekenen. Bijvoorbeeld:

  • gevallen waarin alle betrokkenen hun argumenten reeds bij de voorbereiding van het besluit zo uitputtend hebben gewisseld, dat bij voorbaat vaststaat dat een bezwaarprocedure geen toegevoegde waarde heeft
  • gevallen waarin geen enkel verschil van mening over de vaststelling en de interpretatie van de feiten bestaat, maar partijen een rechterlijke beslissing over een rechtsvraag nodig hebben om hun geschil te beëindigen

Zie ook: sprongcassatie