Op de internetconsultatie over de concept-Jeugdwet zijn veel reacties gekomen. 
De VNG houdt hieronder de reacties van gemeenten, brancheverenigingen en ketenpartners bij. Wat gebeurt er na deze consultatieronde? Er ko
mt een reactie op hoofdlijnen van de staatssecretarissen (VWS, V&J) met de hoofdpunten van de binnengekomen reacties. De binnengekomen reacties worden verwerkt door de ministeries van VWS en V&J. Daarna gaat het aangepaste wetsvoorstel eerst voor advies naar de Raad van State en dan naar de Tweede Kamer. NB: Onderaan dit overzicht vindt u de reacties op de rijksbrieven 'Geen kind buiten spel'.  

100 reacties
Alle 100 reacties op de internetconsultatie

VNG
VNG-reactie op de concept-Jeugdwet (pdf)
VNG: Concept-Jeugdwet mist innovatie
Ralph Pans: 'Concept-Jeugdwet koude douche'

G4 en G32
Reactie G4 en G32 op de concept-Jeugdwet

'TV-interview'
TV-interview met Ben Plandsoen (VNG), Leon Wever (VWS), Goos Cardol (lector)

Drentse Pilot Jeugd  
Reactie van Drentse gemeenten
Highligts reactie Drents Pilot

Regio IJsselland
Reactie van de samenwerkende gemeenten transformatie jeugdzorg Regio IJsselland

Twentse gemeenten
Reactie Twentse gemeenten

IJmondgemeenten
Reactie van IJmondgemeenten: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen

Regio West-Brabant
Reactie van 18 gemeenten in West-Brabant

Zuid-Oost Brabant  
Reactie van gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen ca., Son & Breugel en Waalre

SRE
Reactie van 21 gemeenten in samenwerkingsverband Regio Eindhoven

P-10
Reactie van de P10: samenwerkingsverband van 10 grote plattelandsgemeenten

44 gemeenten Zuid-Holland
44 gemeenten in Regio's Noord , Midden, en Zuid van Zuid-Holland en aantal betrokken partijen en instellingen

Zeeuwse gemeenten
Reactie van 13 Zeeuwse gemeenten

Noord-Limburgse gemeenten 
Reactie Beesel, Bergen, Horst a/d Maas,Gennep Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, Venray

Regio Noord-Veluwe 
Reactie van gemeenten Regio Noord-Veluwe

Leeuwarden
Reactie van gemeente Leeuwarden

Zutphen en Lochem
Reactie van gemeenten Zutphen en Lochem

Vereniging Friese gemeenten
Reactie van Friese gemeenten  

FoodValley
Reactie: Barneveld, Ede,Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen

Zuid-Hollandse gemeenten
Reactie van 44 gemeenten Zuid-Holland Noord, Midden en Zuid en regionale instellingen

Arnhem
Reactie van gemeente Arnhem

Doesburg
Reactie van gemeente Doesburg

Súdwest-Fryslân
Reactie van gemeente Súdwest-Fryslân

IPO
Reactie van Interprovinciaal Overleg (koepelorganisatie van de twaalf provincies)

Jeugdzorg Nederland
Reactie van Jeugdzorg Nederland (branchevereniging jeugdzorgorganisaties & belangenbehartiger jeugzorgondernemers)

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC 
Gezamenlijke reactie over specialistische jeugdzorg: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra

GGZ Nederland
Reactie GGZ Nederland (vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszog)g
Geen overheveling van jeugd-ggz naar gemeente (Brief naar informateur)

WKPKN
Reactie van Werkgroep Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog

GGD Nederland
Reactie van GGD Nederland (Gemeentelijke/Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten)

VGN
Reactie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

MO-groep
Reactie van de MO-groep (Brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) 

Actiz
Reactie van Actiz (verpleeg-, verzorgingshuis-, thuis-, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg | belangenbehartiging
Column over nieuwe Jeugdwet, gemeenten en JGZ (I. Steinbuch, J. de Vries) 

V&VN
Reactie van de beroepsvereniging van zorgprofessionals (o.a. verpleegkundigen)

KNMG
Reactie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor geneeskunst

NCJ
Reactie van het  Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Federatie Opvang
Reactie van de Federatie Opvang (brancheorganisatie voor 100 instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang)

Platform VG
Reactie van het Platform verstandelijk gehandicapten

NVVP
Reactie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

VKJP en NVP
Reactie Vereniging voor Kinder-en Jeugd Psychotherapie & Ned. Vereniging voor Psychotherapie

NVvP
Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

NIP
Reactie van het Nederlands Instituut van Psychologen

NVK
Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Raad Kinderbescherming
Reactie van de Raad voor de Kinderbescherming

LPGGz
Reactie van het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg
Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid bij invoeren concept-Jeugdwet

NVO
Reactie van de NVO, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen

JSO
Reactie van het Expertisecentrum Jeugd, Samenleving  en Ontwikkeling

NVMW
Reactie van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

MEE Nederland
Reactie van MEE, vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking, landelijke branchevereniging van regionale MEE-organisaties

NOV
Reactie van de Nederlandse Vereniging Organisaties Vrijwilligerswerk

NJR
Reactie van de koepelorganisatie van Jongerenorganisaties in Nederland

NVP
Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

LOPOR
Reactie van belangenbehartiger van pleegouders 

PO-Raad
PO-raad

Defence for children
Advies Defence for children

Jantje Beton
Reactie van Jantje Beton ('kinderen spelen buiten') 

Cliëntenraden jeugdzorg
Reactie LCFJ (Cliëntenraden jeugdzorg), SJN en andere cliëntenorganisaties

Oudernetwerk GLD
Reactie van Oudernetwerk GLD

Kinderombudsman 
Reactie van de Kinderombudsman Marc Dullaert 
Advies Kinderombudsman 

AbvaKabo
Reactie van de vakbond Abvo-Kabo 
Brief Abvo-Kabo

Verweij-Jonker Instituut
Reactie van het Verweij-Jonker Instituut (Onderzoeksinsituut naar maatschappelijke vraagstukken)

Actal
Reactie van het College Toetsing Regeldruk  

Klankbordgroep Regeldruk Aanpak
Reactie van Klankbordgroep Regeldruk Aanpak

Tom van Yperen (NJi)
Column over concept-wetsvoorstel: Verbod op hulp


Internetconsultatie | Algemene informatie
Informatie over internetconsultatie  


Reacties op: 'Geen kind buiten spel'

Opstellers:  Demissionaire staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Fred Teeven (V&J). 

Kamerbrieven en rapporten n.a.v. vragen en moties bij het Algemeen Overleg 20 juni 2012:

 

 


 

 

 

 


 

 

Bestand(en)