Nummer 7, 2017

Mooi om in VNG Magazine (nr. 6, 7 april jl.) te lezen hoe de gemeente Hoogeveen de planning and control-cyclus wijzigt door de begroting al voor de zomer vast te stellen. Het deed mij denken aan een vergelijkbaar experiment dat in de gemeente Almere in 2009 plaatsvond. Een experiment op basis van een onderzoek met Harrie Aardema dat uitmondde in zijn boek Voorbij de hypocratie.

Een experiment dat in Almere na de verkiezingen in 2010 direct weer is beëindigd. En hoewel Hoogeveen het risico loopt hetzelfde te overkomen als je bedenkt dat de verantwoordelijk portefeuillehouder reeds is vertrokken en de verkiezingen naderen, wens ik haar en andere gemeenten een langer lopend experiment toe. Zeker gezien het feit dat de planning and control-cyclus in Almere – en ik durf uit ervaring te stellen in bijna alle gemeenten – de meeste vergaderuren kent in verhouding tot andere beleidsvelden/programma’s. En van raadsleden wordt al zo veel andere inzet gevraagd. Dan verdient een experiment waarbij tijd wordt gegenereerd, zonder verlies aan kwaliteit, veel waardering.  Ik hoop dat Hoogeveen de tijd krijgt het komend jaar te benutten om het interne proces te verankeren en met de gemeenteraad na te denken over de vraag hoe het experiment na de verkiezingen voort te zetten.

Ik wens Hoogeveen alle ruimte om dit proces een kans te geven. Ik verwacht dat veel gemeenten daar de vruchten van gaan plukken.

Jan Dirk Pruim, griffier gemeenteraad van Almere