VNG Magazine nummer 2, 8 februari 2019

Auteur: Remko de Paus

Terecht dat de strijd tegen eenzaamheid opgevoerd wordt. VNG Magazine van 25 januari 2019 staat stil bij het programma Eén tegen eenzaamheid van minister Hugo de Jonge (VWS), dat nu bijna een jaar op streek is.
Waar de schoen echter wringt, is dat het programma zich richt op de vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Experts als Jeannette Rijks wijzen erop dat het een misvatting is dat eenzaamheid alleen onder ouderen voorkomt. De GGD-cijfers in Coevorden wijzen uit dat eenzaamheid onder millennials zelfs hoger is dan bij 75-plussers: 21 procent van de 18-34-jarigen voelt zich (zeer) ernstig eenzaam, tegenover 18 procent van de 75-plussers. Wij gaan met onze lokale partners op zoek naar een gerichte aanpak. Laat de ambassadeurs die gemeenten activeren werk te maken van hun aanpak tegen eenzaamheid, een breed palet meenemen. Niet alleen wandelvoetbal of een koffiehoekje bij Albert Heijn. Maar ook activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van millennials.

Remko de Paus, (interim) beleidsmedewerker sociaal domein in Coevorden en raadslid voor GroenLinks in Zwolle.
 

Wilt u reageren op een van de artikelen uit VNG Magazine? Stuur uw reactie naar redactie@vngmagazine.nl. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren.