Decentralisatie is prima maar dan wel met voldoende middelen en beleidsvrijheid. Wordt aan deze basisvoorwaarden niet voldaan dan mag het rijk de taken houden.

Dat was één van de belangrijkste boodschappen die het gemeentebestuur van Purmerend aan Ralph Pans meegaf bij zijn bezoek aan deze gemeente. Neem de WMO. Hier is de decentralisatie goed begonnen maar gaandeweg is de landelijke politiek de uitvoering steeds verder in gaan vullen. De WMO heeft voor gemeenten nu het karakter van een openeinderegeling Bij nieuwe decentralisaties zullen garanties moeten komen dat dit niet opnieuw gaat gebeuren.

Een goede samenwerking met de omringende gemeenten is van groot belang. Purmerend is, net als de VNG, tegenstander van het opheffen van de WGR+ regio’s. Binnen de stadsregio Amsterdam wordt prima samengewerkt. Waarom hier veranderingen doorvoeren? Ook is er zorg over de nationalisering van politie en de vorming van politieregio’s waarbij de grenzen van de arrondissementen van de gerechtelijke kaart leidend zijn. Naar de mening van Purmerend houdt de veiligheidsregio als maatstaf beter rekening met de maatschappelijke verbanden.