Ook in gevallen waarbij geen sprake was van strafbare feiten, werden verwarde personen noodgedwongen in een politieauto vervoerd. Veelal was er dan sprake van een dwangtoestand, wat onnodig veel agressie opleverde.

Om dit soort escalatie zo veel mogelijk te voorkomen wordt in meerderel steden tegenwoordig gebruik gemaakt van een zogenaamde Psycholance.

Psycholance

Van buiten fel geel: een gewone ambulance. Van binnen ruim, wit en weinig apparatuur in zicht: een Psycholance. Minder stigmatiserend en/of traumatiserend dan vervoer in een politieauto en voor de hulpverlenende professionals veiliger.

De aanpak

Als er bij 112 een melding over een verward persoon binnenkomt, dan wordt doorgeschakeld naar de meldkamer Ambulancezorg. Hier wordt de situatie beoordeeld. Als er geen sprake is van ordeverstoring, verwondingen of suïcidaal gedrag, dan gaat de Psycholance bij de persoon langs om polshoogte te nemen en zo nodig naar de crisisdienst te vervoeren. De Psycholance wordt bemenst door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en een zorgambulancechauffeur en wordt ook ingezet voor het vervoer tussen instellingen.

Het effect

Het vervoer in een Psycholance is minder stigmatiserend en/of traumatiserend dan vervoer in een politieauto. Voor de hulpverlenende professionals is vervoer op deze manier veiliger. Als de patiënten aankomen op de spoedeisende Psychiatrie zijn zij rustiger en coöperatiever.

Ervaringen

Citaat professional (bron: De Psycholoog, mei 2015)

Van veel patiënten heb ik achteraf gehoord dat ze blij waren met onze bejegening. Mijn doel is dan ook altijd om iemand zo goed mogelijk binnen te krijgen en dat onderweg niemand wordt beschadigd, mijzelf incluis.

Meer informatie

Zie ook

Bouwstenen aanpak verwarde personen

Ter ondersteuning van gemeenten en hun ketenpartners worden handvatten geboden. Bouwstenen met oplossingsrichtingen, die tezamen de basis vormen voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van: