Programma Schouders Eronder

Het programma Schouders Eronder heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulpverlening. Het programma ondersteunt gemeenten, met als focus het faciliteren van lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring, scholing en het verbinden van wetenschappelijke kennis aan de praktijk. Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Schuldenknooppunt

Met het Schuldenknooppunt kunnen schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle, betrouwbare, veilige en uniforme manier met elkaar communiceren. Door digitale berichtenuitwisseling en standaardafspraken worden kosten bespaard én mensen met schulden worden sneller geholpen om een oplossing voor hun problematische schuldsituatie te vinden. Dit draagt bij aan hun schuldrust. Het Schuldenknooppunt heeft een subsidie ontvangen waardoor het nu hard aan de slag kan. Het Schuldenknooppunt bevat in de eerste fase berichten over de minnelijke schuldregeling, zoals saldoverzoeken en betaalvoorstellen. In volgende fasen kan stap voor stap worden uitgebreid met andere berichten in het proces van schuldhulp.