Voor programmanagers 3D en managers organiseren BZK, VNG en het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) de masterclasses 'Transitiemanagement in het Sociaal Domein'. Op basis van de eerste masterclass is de publicatie ‘Een kijkje in de keuken van transitiemanagement’  verschenen. Zo’n 15 programmanagers zijn in maart 2015 gestart met de tweede serie masterclasses.
Ook organiseert de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten, met ondersteuning van BZK en VNG, regiobijeenkomsten voor programmanagers 3D. De regiobijeenkomsten in 2014 hebben geresulteerd in een programmabesturingsmodel inclusief animatie-video. De regiobijeenkomsten worden in 2015 voortgezet. Zie verder ook het forum Sociaal Domein.