De kabinetsformatie is voor gemeenten erg belangrijk. Op dat moment kunnen we met het nieuwe kabinet afspraken maken voor de toekomst. Dat is hard nodig, want veel gemeenten kampen met ernstige financiële problemen. Ook moeten de interbestuurlijke verhoudingen veranderen. Met meer verantwoordelijkheden en beleidsvrijheid kunnen gemeenten beter hun ambities waar maken.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 februari werd met 100% van de stemmen de resolutie 'VNG inzet kabinetsformatie' aangenomen. 

De inzet van de VNG voor de kabinetsformatie gaat langs 4 sporen:

  1. Structurele financiën herstellen
  2. Wet decentraal bestuur
  3. Aanbod aan het nieuwe kabinet op het gebied van wonen, klimaat, regionale economie en digitalisering
  4. Focus op uitvoering om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren en zo het vertrouwen te versterken