Nederland kent een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Den Haag kent inmiddels 180 nationaliteiten, Brielle (17.000 inwoners) meer dan 50. Dat maakt het samenleven soms leuker, soms uitdagend en soms ingewikkelder. Hoe vinden expats, internationale studenten, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hun weg? Wat vraagt ‘samenleven in verscheidenheid’ van inwoners? En vooral: welk beleid kun je als gemeente hierop voeren?

In het Programma ‘Divers & inclusief’, een initiatief van VNG en het ministerie ven SZW, werken gemeentebestuurders gezamenlijk aan handelingsperspectieven. Dat doen we via interactieve bijeenkomsten, interviews of publicaties. We streven ernaar om gemeenten met vergelijkbare kenmerken (expatgemeenten, tuinbouwgemeenten, grensgemeenten etc.) te voorzien van op de eigen situatie afgestemde handelingsperspectieven.

Voor het programma zijn we op zoek naar betrokken lokale bestuurders om mee te denken. Doet u mee?

Waarom het programma Divers & Inclusief?

Het programma ‘Divers & Inclusief’ is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van SZW en de VNG. Recent onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) laat zien dat in relatief korte tijd de diversiteit naar herkomst flink is toegekomen en tegelijk lokaal van karakter verschilt. Deze verandering brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar.

Onderzoek van Van de Bunt Adviseurs laat zien dat veel gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Sommige gemeenten hebben nog een specifiek integratiebeleid, voor andere maakt integratie deel uit van bijvoorbeeld wonen, werk of zorg en ondersteuning, weer andere kiezen voor een programmatische aanpak rondom de vraag ‘hoe leven wij samen in deze gemeente?’ Over het algemeen lijken de meeste gemeenten terughoudend te zijn om een duidelijk beleid te formuleren, soms bewust en met reden, soms ook onbewust. Op 10 december 2018 was er een verkennende bijeenkomst met wethouders en beleidsmakers. Daaruit bleek dat gemeenten behoeften hebben aan ondersteuning bij het vormen van een duidelijk handelingsperspectief.

Het programma 'Divers & Inclusief’ gaat samen met gemeentebestuurders op zoek naar antwoorden op vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn. Het lokale bestuur heeft in dit vraagstuk een belangrijke rol te vervullen. Het doel is om op basis van bestuurlijke dilemma’s, inspirerende voorbeelden en praktische mogelijkheden de aanpak van dit vraagstuk te operationaliseren voor de gemeentelijke context. Dit gebeurt aan de hand van door het lokale bestuur aangedragen vraagstukken, lokale ervaringen, in gesprek met direct betrokkenen, ondersteund door actuele wetenschappelijke en praktische inzichten. De opgedane lessen worden op aantrekkelijke wijze beschikbaar gesteld op vng.nl.

Welke activiteiten kunt u van het programma verwachten?

We organiseren in 2019 en 2020 ontmoetingen tussen lokale bestuurders in een reeks van thematische bijeenkomsten. De startbijeenkomst was 2 oktober 2019 in Amersfoort. De reeks bijeenkomsten wordt op dit moment online voortgezet in de vorm van (interactieve) webinars

Online ontsluiten wij interessante publicaties en voorbeelden, doen wij verslag van de bijeenkomsten en volgen wij enkele wethouders bij hun bestuurlijke opgaven rond het vraagstuk van diversiteit.

Op het VNG Forum kunnen bestuurders hun ervaringen delen, vragen stellen en met elkaar in gesprek. Aanmelden voor het VNG Forum ‘Diversiteit’ kan hier.

Begeleidingscommissie ‘Divers & Inclusief’ 

Op 19 juli 2019 is de begeleidingscommissie van het programma Divers & Inclusief van start gegaan. De commissie ziet toe op de kwaliteit van het traject en brengt daarvoor lokale ervaringen, wetenschappelijke inzichten en expertise samen. Daarnaast zetten de leden zich in hun regio’s in als ambassadeur voor dit programma.

De leden van de commissie zijn:

  • Carsten Herstel  (directeur generaal sociale zekerheid en integratie bij het ministerie van SZW),
  • Ali Rabarison (directeur inclusieve samenleving en financiële verhoudingen, VNG),
  • Froukje de Jonge (wethouder Almere)
  • Cees van Eijk (wethouder Amersfoort),
  • Hatte van der Woude (wethouder Delft),
  • Yasin Torunoglu (wethouder Eindhoven),
  • Mildred Roethof (programmamaker Human Nature Films),
  • Godfried Engbersen (hoogleraar algemene sociologie, lid WRR)
  • Ila Kasem (managing partner Van de Bunt Adviseurs)

Meer informatie