Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is november 2017 een jaar aan de slag. In die periode is veel gedaan om gemeenten te helpen bij het opzetten van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Wat is er in dat jaar precies gedaan? Welke stappen zijn gezet?

Daarover leest u alles in het interactieve Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders.

Dit interactieve e-magazine biedt handvatten om verder aan de slag te gaan, goede voorbeelden en initiatieven uit het land, handreikingen en producten voor de deskundigheidsbevordering.

Meer informatie