Naast het aanbod van VNG Aademie biedt het VNG-team Arbeidszaken ook ondersteunende diensten en producten aan.

Beschikbaar

  • Draaiboek en invoeringscursus invoering Wnra 
  • Modelarbeidsovereenkomst(en)- inclusief afwegingskader: voor zittende en nieuwe medewerkers 
  • Informatiemateriaal (toolkit) voor het informeren van de eigen medewerkers 

Beschikbaar per april 2019

  • Voorbeeldreglement voor een eigen geschillenregeling/-commissie (afhankelijk van de uitkomsten van het cao-overleg op dat punt) 
  • Geactualiseerde versie van het model sociaal statuut. Dit komt zo snel mogelijk na het gereed komen van de nieuwe cao, inclusief besluitvorming geschillenprocedures. 

Afhankelijk van behoefte worden er webinars en/ of informatiebijeenkomsten over relevante normalisatie-items georganiseerd. 

Meer informatie

Het draaiboek en de cursus zijn beschikbaar voor leden van de VNG en aangesloten organisaties, zodat op organisatieniveau de verschillende voorbereidende activiteiten op het juist moment en in de juiste volgorde worden opgepakt.

Meer informatie