Heleen Stigter - Procesbegeleider

Heleen studeerde algemene economie in Rotterdam. Heleen was projectleider van het recent afgeronde onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten en heeft dit jaar bij de gemeente Zwolle gewerkt als interimadviseur Wmo. In die functie was Heleen de ambtelijke trekker voor het overleg met Zilveren Kruis, de vijf geselecteerde zorgaanbieders, de huisartsen en het ziekenhuis in het kader van de pilot Zorg in de wijk. Naast haar werk bij Lysias is Heleen in 2016 met een 8,5 afgestudeerd als master Zorgmanagement (EUR) op een onderzoek naar bepalende factoren voor de opbouw van vertrouwen in de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Maarten van Ooijen - Procesondersteuner

Maarten van Ooijen, procesondersteuner

Maarten van Ooijen is socioloog en bestuurskundige. Hij was onderzoeker in de recent afgeronde evaluatie naar de uitvoering van de Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten. Verder gaf hij (inhoudelijke) ondersteuning aan de procesleiding voor de reorganisatie van een SW-bedrijf en een nieuwe positionering van de GGD Groningen. Zelf heeft hij politieke ervaring als fractievoorzitter in de Utrechtse gemeenteraad. Maarten treedt in deze opdracht op als procesondersteuner.

Ingrid Oomes – Andersson Elffers Felix

Ingrid heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur, evaluator en facilitator in de publieke sector. Ze is een praktisch denker die oog voor de strategische lijn combineert met aandacht voor professionele expertise en uitvoering.

Sanne van Eerden - Andersson Elffers Felix

 

Sanne heeft als adviseur veel ervaring in het zorg- en veiligheidsdomein, onder meer in projecten voor de VNG, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, en VWS. Sanne heeft een pragmatische stijl, waarbij zij snel tot de kern komt en zoekt naar de verbinding tussen partijen.

Ruben Keijser - Andersson Elffers Felix

Ruben is een gedreven adviseur met ervaring op het gebied van samenwerkingsvraagstukken, projectmanagement en kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hij werkt graag aan samenwerkingsvraagstukken in zorg en welzijn, bijvoorbeeld tussen regio’s en tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

Daan Boot - Andersson Elffers Felix

Afgelopen jaren heeft Daan veel ervaring opgedaan in projecten waarbij juridische vraagstukken met uiteenlopende belangen centraal staan. Hij is bovendien gewend om te opereren in een politiek-maatschappelijk speelveld. Gedreven door nieuwsgierigheid weet hij op een analytische en gestructureerde wijze snel tot de kern van een vraagstuk te komen.