Veel gemeenten worstelen met vraagstukken rondom arbeidsmigranten. Zij krijgen vaak te maken met de behoefte aan huisvesting. Werkgevers (vaak uitzendbureaus) zorgen nog te vaak voor illegale huisvesting, met risicovolle woonsituaties en zelfs vormen van uitbuiting tot gevolg. Met regionale oriëntatie en handhavingsexpertise ondersteunt VNG Naleving gemeenten bij de aanpak van deze problematiek.

Hoe pakken we dat aan?

In een projectmatige aanpak helpen onze adviseurs gemeenten bij het opzetten van:

  • interne gemeentelijke samenwerking tussen diensten en afdelingen
  • vormen van analyse-en risico gestuurd werken
  • samenwerking met landelijke inspectiediensten (druk op de werkgevers)
  • dialoog én samenwerking met private partners, zoals woningcorporaties, brancheorganisaties en werkgevers
  • trajecten voor integratie en onderwijs

Binnen deze aanpak krijgen gemeenten te maken met een breed en complex scala aan onderwerpen, spelers, belangen en deelbelangen. Deze complexiteit vergt veel van gemeenten in de expertise en reikwijdte om dit hele ‘veld’ aan te sturen en de aanpak succesvol om te buigen van incident- naar proces gestuurd. VNG Naleving ondersteunt gemeenten bij het mobiliseren van de noodzakelijke samenwerking én deze succesvol uit te voeren.

Factsheet

In de factsheet 'Project Aanpak problematiek (EU-)arbeidsmigranten' vindt u meer informatie.

Interesse in dit project?

VNG Naleving is er om gemeenten bij te staan met raad en daad. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de adviseurs van VNG Naleving.