De leden van de VNG stemden tijdens de BALV op 29 november 2019 in met de Principes Digitale Samenleving. Dat betekent dat gemeenten zichzelf een stevig kader en ambitie hebben opgelegd voor de komende jaren.

De Principes zijn voorgelegd aan VNG-leden als gemeenschappelijk kader voor alle gemeenten voor de omgang met digitalisering van de openbare ruimte door henzelf én andere partijen. Het VNG Kennisnetwerk Data & Smart Society blijft daarom via de werkgroep de kennisuitwisseling faciliteren en een adviesplatform bieden op dilemma’s in ethiek en digitalisering die nadrukkelijk breder gaan dan alleen de openbare ruimte.

Heeft uw gemeente interesse om mee te denken over ethiek en digitalisering? Worstelt u ook met dilemma’s rondom thema’s als innovatief datagebruik, A.I. en algoritmen? Meld u dan aan voor de werkgroep Principes voor de digitale samenleving.

Principes voor de digitale samenleving, deel 1

Principes voor de digitale samenleving, deel 2