Iedereen doet mee - goede voorbeelden

Een Albert Heijn in Sint-Michielsgestel organiseert voortaan elke dinsdagochtend van 8.00 tot 9.00 uur een prikkelarm boodschappenuurtje.

Het initiatief is gebaseerd op een soortgelijke actie in Engeland. 

Ervaringsdeskundigen denken mee

De supermarkt in Sint-Michielsgestel vroeg ervaringsdeskundigen om mee te denken hoe het filiaal zo prikkelarm mogelijk te maken, onder andere via de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Kentalis, een instelling die mensen ondersteunt die slechthorend, doof, doofblind zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Voor iedereen die last van overprikkeling heeft

Hoewel het prikkelarme uur is ontstaan ten behoeve van mensen met autisme, heeft een veel grotere groep er baat bij. Mensen met angstklachten, hersenletsel of een burn-out ervaren over het algemeen ook veel prikkels tijdens het winkelen. Maar ook veel mensen die geen label hebben, ervaren het prikkelarme uur als prettig.

Aanpassingen in de winkel

Op basis van de reacties zijn aanpassingen gedaan. Zo zijn bijvoorbeeld dimmers aangebracht op de lampen, is de muziek uit, zijn vakkenvullers niet actief tijdens het prikkelarme uur, stellen caissières minder (open) vragen en is bij de ingang een plattegrond beschikbaar van de winkel. De supermarkt geeft aan naar de mogelijkheden van uitbreiding te kijken, mocht er veel animo voor zijn.

Steeds meer prikkelarme initiatieven

In onze steeds drukkere samenleving waarin men dagelijks een grote hoeveelheid aan prikkels te verwerken heeft, is een groeiend aantal prikkelarme initiatieven te vinden. Zo zijn er prikkelarme kermissen (bijvoorbeeld in Leiden en Krimpen aan den IJssel) en prikkelarme concerten (bijvoorbeeld in Leiden).

Meer informatie

Met de ratificatie in 2016 van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is er een beweging gaande om drempels weg te nemen voor mensen met een beperking om mee te doen in de samenleving. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.vng.nl/iedereen-doet-mee of neem contact op met het projectteam van de VNG (de contactgegevens staan op de projectpagina).

Zie ook