Onderdeel van het aanbod voor raadsleden van het VNG-Programma Invoering Omgevingswet zijn onderstaande presentaties en workshop.

Gemeenteraden kunnen hier kosteloos gebruik van maken.

Basispresentatie Omgevingswet

In de presentatie staan we stil bij de doelen, de instrumenten en de invoering van de wet. De veranderde rol van de raad en participatie komen ook aan de orde.

Presentatie Omgevingswet en de rol van de raad

In de presentatie komen de kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol van de raad aan bod en verkennen we met u in een interactieve sessie de implicaties van de invoering van de Omgevingswet.

De presentatie vindt u hier. 

Workshop Invoeringsstrategieën voor de raad

De VNG heeft een model ontwikkeld met vier verschillende strategieën, die de raad kan kiezen bij de invoering van de Omgevingswet. In een interactieve sessie gaat het over de overwegingen om te komen tot een bepaalde strategie. 

Workshop in spelvorm

De workshop kan ook in spelvorm worden aangeboden. Het spel bevordert de dialoog over de Omgevingswet en helpt discussie over de veranderopgave op gang te brengen tussen verschillende functiegroepen. De spelers leren gelijk meer over de Omgevingswet en de implicaties van de wet.

Netwerk van ambassadeurs

De VNG heeft een netwerk van raadsleden en griffiers, die als ambassadeur voor de Omgevingswet opereren. Ze combineren kennis van de wet met kennis van het functioneren van de raad binnen de lokale context. De ambassadeurs verzorgen presentaties en workshops voor gemeenteraden.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden of meer weten over het aanbod, neem dan contact op met:

  • VNG-informatiecentrum
  • Telefoon: 070 - 373 8393 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Naast een eigen ondersteuningsprogramma, werkt de VNG werkt samen met provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk in het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.