Praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste praktijkvoorbeelden over Aanpak Zorgfraude. Andere documenten en Wetgeving en jurisprudentie vindt u op aparte pagina's.

De toezichtpraktijk van

Om de rechtmatigheid binnen de Wmo en de Jeugdwet te controleren en onderzoeken, hebben de gemeenten een toezichthouder nodig. Binnen de Wmo is dit verplicht, binnen de Jeugdwet wordt dit sterk aangeraden. Hoe gaan gemeenten hiermee om? Hoe richten ze het in? Waar lopen ze tegenaan? En wat komen ze tegen? Team Zorg van VNG Naleving legt deze en andere vragen ook dit jaar voor aan toezichthouders van verschillende gemeenten en samenwerkingsorganisaties.

Praktijkvoorbeelden Aanpak Zorgfraude

Klip en Klaar | Voorbeeld van een complexe casus rond zorgfraude 

Een middelgrote gemeente in Nederland contracteert een zorgaanbieder voor wonen en begeleiding. Deze zorgaanbieder heeft enkele panden in de omliggende dorpen, maar niet in de gemeente zelf. De aanbieder richt zich in de begeleiding op een specifieke groep cliënten. Deze cliënten worden geronseld op stations en op plekken waar zich veel daklozen ophouden.

> Lees meer

Toezicht en handhaving helpen Sittard-Geleen aan betere zorg | Interview

De Wmo 2015 is voor de gemeente Sittard-Geleen een belangrijk instrument om inwoners te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Verantwoordelijk wethouder Leon Geilen dicht de consulenten van zijn gemeente niet alleen een belangrijke rol toe bij het zorgen voor de juiste ondersteuning, maar ook bij het tegengaan van  onrechtmatigheden. 

> Lees meer

Strak zorgtoezicht begint in Almelo al bij de inkoop | Interview

In Almelo vond de inkoop van zorg en ondersteuning onder de Wmo en de Jeugdwet altijd in regionaal verband plaats. Eind 2018 liepen de betreffende contracten af. De gemeente vroeg zich af hoe ze de volgende stap kon maken. Een stap waarbij ze hogere eisen stelt aan de kwaliteit en integriteit van zorgaanbieders en daar ook op toeziet. Verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo pakte deze handschoen samen met zijn collega in Hof van Twente op.

> Lees meer

Beter aanbod en minder pgb-fraude dankzij instroomtafel BW | Praktijkvoorbeeld

Wat heeft een cliënt met een indicatie beschermd wonen nodig? Kan een pgb een passend instrument zijn of niet? In de gemeente Zaanstad krijgen de wijkteams bij de indicatie hulp van de 'instroomtafel beschermd wonen'. De aanpak staat uitgebreid beschreven in het VNG-praktijkvoorbeeld.

> Lees meer

Stoplichten en barrières | Blog

Als adviseur van Team Zorg van VNG KCHN komt Petra Raaijen bij veel gemeenten. De stoplichten en de barrières in het barrièremodel van de regio Twente hebben haar aan het denken gezet. Het Twentse barrièremodel is ontwikkeld door een actief en innoverend projectteam van 14 gemeenten. Het team heeft lange tijd intensief gewerkt om zorgfraude in de regio tot het minimum te kunnen beperken.

> Lees meer

Handboek Aanpak Zorgfraude

De gemeente Bergen op Zoom maakt serieus werk van het voorkomen en bestrijden van fraude in de zorg. In het Handboek Aanpak Zorgfraude legt de gemeente haar eigen bevindingen gestructureerd vast en maakt ze daarmee ook toegankelijk voor andere gemeenten en partners.

> Lees meer

Omstandigheden nopen tot snelle actie tegen malafide zorgaanbieder | Casus

De gemeente Bovenwel ontvangt signalen en klachten over 2 grote zorgaanbieders, gespecialiseerd in beschermd wonen. Signalen en klachten zijn afkomstig van onder meer cliënten, familieleden en ex-zorgverleners en gaan over zowel de kwaliteit als de rechtmatigheid van de zorg, die zowel op basis van zorg in natura als pgb wordt gegeven. Negatieve publiciteit dwingt de gemeente tot snelle actie.

> Lees meer

Signalen van 'overdeclaratie' leiden tot onderzoek naar zorgaanbieder | Casus

De gemeente Buitenmeer ontving een melding van de SVB over mogelijke fraude met zorgdeclaraties. Er zou teveel zijn gedeclareerd. De zorgaanbieder Meerzorg biedt begeleiding aan 8 cliënten, waarvan er 3 afkomstig zijn uit de gemeente Buitenmeer, 4 uit omringende gemeenten en een vanuit de Wet langdurige zorg.

> Lees meer

Wat heeft een gemeente nodig om fraude en slechte kwaliteit van de zorg in Wmo 2015 en Jeugwet aan te pakken? | Casus

Er is ogenschijnlijk nogal wat mis bij zorgaanbieder ZorgEn. De antroposofische zorgaanbieder lijkt het niet zo nauw te nemen met de gewenste kwaliteit en rechtmatigheid van de geboden ondersteuning en jeugdhulp. Daarom wil de gemeente Burgerzoom actie ondernemen. Maar waar moet de gemeente beginnen?

> Lees meer

Fraude in de Wmo | Effectieve aanpak op basis van praktijkcasus in Twente

Toen de gemeente Enschede signalen kreeg over wanprestaties en fraude bij een van de gecontracteerde Wmo-zorg aanbieders, ging de toezichthouder zorg ermee aan de slag. Samen met het RIEC, het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving en de regiogemeenten is een effectieve aanpak ontwikkeld.

> Lees meer

Ondersteuning op maat

Logo VNG Naleving

Bij ondersteuningsverzoeken bezoeken onze specialisten u in een 'samenstelling op maat'. Onze deskundigheid bestaat uit zowel theoretische, juridische expertise als praktische veldkennis. Vraagt u zich af of de signalen die uw gemeente ontvangt voldoende zijn voor een ondersteuningstraject, neem dan contact op met de VNG Naleving-adviseur in uw regio. ​