VNG Magazine nummer 12, 24 augustus 2018

Auteur: Leo Mudde | Beeld: Rob Nelisse

’s-Hertogenbosch werkt aan de talentontwikkeling van zijn jongeren. Jongerenwerkers, sportwerkers en hulpverleners bundelden hun krachten in één netwerkorganisatie en zorgden voor een structuur waarin jongeren worden uitgedaagd hun kwaliteiten optimaal te benutten.


Een netwerkorganisatie die Bossche jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen’, zo profileert PowerUp073 zich graag. Volgens betrokkenen is de samenwerking tussen jongerenwerk en sportwerkers zoals die in ’s-Hertogenbosch in één organisatie vorm heeft gekregen, uniek voor Nederland. En misschien wel een voorbeeld voor andere landen. 

De Bossche jongeren moeten worden uitgedaagd om hun talenten te gebruiken en ontwikkelen, zegt wethouder Ufuk Kâhya (GroenLinks). ‘Kansen pakken, ervaring met nieuwe dingen opdoen, uitdagingen aangaan en daarvan leren en zichzelf verrijken. Dat is het paspoort naar de toekomst omdat morgen toebehoort aan hen die zich hier vandaag op voorbereiden. PowerUp073 biedt ze die uitdaging.’

Drie disciplines

De praktijk van PowerUp073 laat zich kort samenvatten als een samenwerking tussen drie disciplines – jongerenwerk, sportwerk en individuele hulpverlening – met als doel jongeren tussen 12 en 23 jaar te stimuleren om de eigen krachten en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Dat moet bijdragen aan een ‘uitgebalanceerd opvoed- en opgroeiklimaat, waarin jongeren zich in persoonlijk en maatschappelijk opzicht kunnen ontwikkelen.’
Dat het meer is dan loze woorden, blijkt wel uit de portefeuilleverdeling binnen het college. Nieuwkomer Kâhya heeft ‘talentontwikkeling’ expliciet benoemd als aandachtsveld.  

Krachten gebundeld

In PowerUp073 bundelen vier organisaties de krachten: het jongerenwerk van Welzijn Divers, het jeugdpreventieprogramma van Juvans (maatschappelijk werk), jongerenwerk De Poort en sportorganisatie ’S-PORT. De gemeente ’s-Hertogenbosch is opdrachtgever. Samen willen zij, onder het motto ‘Dienstbaar en betekenisvol’, het verschil maken voor jongeren die een duwtje in de rug nodig hebben. 

Alex Bekkers is een van de stedelijke coördinatoren van PowerUp. Hij moest, zegt hij eerlijk, eraan wennen dat hij, afkomstig uit de sporthoek, samen met maatschappelijk werkers en jeugdwerkers iets nieuws moest opbouwen. ‘Ik kwam in aanraking met een wereld waar ik niets van wist. Heel verfrissend. We moesten aan elkaar snuffelen, maar het gaat erg goed, we hebben allemaal hetzelfde doel.’

Soms schuurt het, maar als team hebben we stappen gemaakt

Als VNG Magazine langskomt in het stadskantoor van ’s-Hertogenbosch, schuiven vier mensen aan tafel om enthousiast over PowerUp te praten. Behalve Bekkers zijn dat zijn collega Marlies Molenaar, strategisch adviseur Henny Wibbelink van de afdeling Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie en Hans Migchielsen, hoofd Wijkmanagement. Ze vertellen over de volgens hen succesvolle samenwerking tussen de professionals maar ook met de ‘informele partners’ in de wijk: bewoners, vrijwilligers, initiatiefnemers. En vooral de jongeren zelf. Want zij moeten zélf aan het stuur staan van hun eigen ontwikkeling.

Evaluatie

Inmiddels is de werkwijze van PowerUp073 in vier wijken uitgevoerd én geëvalueerd. Dat laatste was nog wel een ding, zegt Wibbelink. ‘Er was geen handboek voor de aanpak en ook geen set criteria voor een zinvolle evaluatie. Die hebben we in het internationale netwerk IntercityYouth, waarbij ’s-Hertogenbosch is aangesloten, ontwikkeld. Het mooie daarvan is dat elke gemeente het kan gebruiken en aanpassen aan de lokale situatie.’

In ’s-Hertogenbosch is de methode al beproefd in vier stadsdelen. In West bijvoorbeeld, waar een kwart van de inwoners een niet-westerse achtergrond heeft, ruim twee keer zo veel als gemiddeld. Naar verhouding wonen er veel jongeren die hun school niet afmaken en als ze naar school gaan, vaak verzuimen. Ook zijn ze minder vaak lid van een sportvereniging en voldoen ze minder dan in andere wijken aan de beweeg-norm. Een ‘zwakke’ wijk, dus, maar wel een wijk met potentie. Dat bleek uit de gesprekken die het team van PowerUp073 voerde met de jongeren. Ze waren, zo bleek, best geïnteresseerd in andere sporten dan voetbal en in andere manieren om zichzelf te kunnen uiten, bijvoorbeeld muzikaal of als vlogger. Er was genoeg basis om vanuit het jongerencentrum, dat door de jongeren zelf als een ‘thuis’ werd ervaren, met de talentontwikkeling aan de slag te gaan. Het jongerencentrum is nog meer een broedplaats geworden ‘voor ontmoeting en creatie’ voor een brede doelgroep.

Olievlek

Molenaar is tevreden over de aanpak. ‘We kunnen trots zijn op de resultaten van het afgelopen jaar. Het was niet altijd gemakkelijk en soms schuurt het, maar als team hebben we stappen gemaakt richting de jongeren en onze partners in de wijk. De olievlekwerking die we wilden bereiken, is gelukt. Het team is een team met de jongeren geworden. Belangrijker nog: steeds meer jongeren laten zich uitdagen op hun talenten.’