‘Kies een aanpak die past bij je gemeente’

In de tweede plenaire sessie delen Saskia Szarafinski, wethouder in Middelburg, en Frank Hommel, wethouder in Tholen, hun ervaringen. Hoe pakken zij de regie op integratie?

De contacten tussen de gemeente Middelburg en de AZC’s en vrijwilligersorganisaties zijn goed, trapt wethouder Carla Szarafinski af. Die warme overdracht draagt bij aan een snellere integratie, ervaart zij in de praktijk. Een flink deel van de statushouders in Middelburg integreert dan ook vrij gemakkelijk. Dat het soms toch niet lukt, ligt volgens haar niet aan de aanpak of de samenwerking: ‘Een deel van de mensen heeft letterlijk de kracht niet om een nieuw leven op te bouwen. Zij hebben heel veel ondersteuning nodig, dat vraagt om een persoonlijke aanpak, maatwerk en vooral geduld.’

Gemeente Middelburg maakt heldere afspraken

Om de regie verder vorm te geven, heeft Middelburg (vijftigduizend inwoners) een integraal plan opgesteld, met heldere afspraken en werkthema’s. In het plan staan onder meer de hoofdstukken huisvesting, integratie, taal en inburgering, participatie en wijkgericht werken, en onderwijs en educatie. Klantondersteuners, die allemaal integratie als specialisme hebben, gaan met statushouders in gesprek over al deze thema’s en zorgen voor een terugkoppeling aan betrokken partijen. Heel belangrijk hierbij is de samenhang: de klantondersteuner zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn en dat er geen dubbel werk wordt gedaan.

Gemeente Tholen wil maatwerk bieden

Hierna is het woord aan Frank Hommen, wethouder in Tholen (25 duizend inwoners). Kies een aanpak die past bij je gemeente, adviseert hij. Voor Tholen betekent dit dat de ambtenaren niet eindeloos plannen schrijven. Flexibel zijn is het devies. Zo kun je snel actie ondernemen, beter maatwerk bieden en je houdt de ruimte om te veranderen. De aanpak leverde in Tholen al heel wat op; veel statushouders zijn aan de slag als vrijwilliger, doen een studie of zitten in een werkervaringstraject. Drijvende kracht achter de successen zijn de vele vrijwilligers. Zij zorgen voor een goede start, zonder betuttelend te worden.

Zonder hulp van werkgevers lukt het niet

Onmisbaar in het integratietraject zijn werkgevers. Zonder hulp en medewerking van bedrijven komen veel statushouders niet aan het werk. De gemeente Tholen geeft zelf het goede voorbeeld. Tahmina Mohamed Saber die eerder de dagopening verzorgde, kreeg een werkervaringsplaats. Een Syrische dame vond werk achter de receptie, zij stroomt binnenkort door naar een financiële functie. Ook haar man, advocaat van beroep, doet werkervaring op bij de gemeente.

Klantondersteuners worden betaald uit bestaand budget

Na beide introducties krijgt de zaal de kans om vragen te stellen. Kost de inzet van een klantondersteuner de gemeente Middelburg extra budget? De gemeente betaalt deze medewerkers vanuit het bestaande budget. ‘Dat geld is er gewoon’, geeft Saskia Szarafinski aan. ‘We krijgen genoeg, vinden wij in Middelburg, en we zetten dat ook allemaal in voor deze doelgroep. Van dit budget gaat niets naar lantaarnpalen, zeggen we wel eens.’

Alle statushouders moeten zo snel mogelijk leren fietsen

Een andere vraag gaat over mobiliteit. Hoe gaan gemeenten daarmee om? In Middelburg moet iedereen zo snel mogelijk leren fietsen. Natuurlijk willen mensen het liefst midden in de stad wonen en werken, maar dat gaat nu eenmaal niet. In Tholen is mobiliteit eveneens een punt van aandacht. Ook daar stimuleert de gemeente om zo snel mogelijk op een fiets te stappen. Lukt dat niet, geeft Hommen aan, dat proberen we te regelen dat iemand kan meerijden met een collega. Ook dit vraagt weer om hulp van bedrijven -én hun medewerkers- waar statushouders aan de slag gaan.

Belangrijke informatie voor werkgevers moet gedeeld worden

Een terugkerend thema deze dag is de blauwe map. De gegevens uit deze map staan sinds kort online, alle betrokken partijen kunnen ze inzien. Maar wat voor soort informatie moet in dit dossier staan? Frank Hommen adviseert om vooral ook te kijken vanuit het oogpunt van werkgevers: over welke competenties beschikt iemand? Hoe is zijn houding, is hij of zij gemotiveerd? En wat valt nog te verbeteren? Hoe meer informatie, hoe meer werkgevers bereid zullen zijn om moeite te doen voor iemand.

Ramona van Zweden sluit hierna de discussie en wenst iedereen een smakelijke lunch én veel inspiratie bij de workshops.