Huisvesting in Zeeland: alle gemeenten helpen mee

In het het Middelburgse hoofdkantoor van Waterschap Scheldestromen heet dagvoorzitter Ramona van Zweden 135 deelnemers welkom. Deel 1 van het verslag van de plenaire opening.

Tahmina Mohamed Saber vluchtte in 2014 samen met haar kind en haar moeder uit Afghanistan. Ze was acht maanden zwanger, analfabeet en had weinig eigenwaarde. In het begin huilde ze elke dag. Ze durfde niet naar buiten en zag geen toekomst voor zichzelf.

Vandaag, nog geen drie jaar later, opent Tahmina de werkconferentie. Ze werkt inmiddels bij de gemeente Tholen. Nu doet ze nog licht administratief werk, maar over een paar maanden zal ze achter de receptie zitten. Ze straalt, spreekt uitstekend Nederlands en heeft plannen voor een opleiding. Op de vraag wat het meest waardevolle was dat zij kreeg na haar aankomst in Nederland is ze stellig: steun van het COA. In praktische zin, ze kreeg geld en spullen voor haar en haar baby, maar vooral ook moreel. Ze leerde dat ze er mag zijn, iets dat in haar eigen land ondenkbaar is. Haar steun en toeverlaat van destijds zit in de zaal en straalt een en al trots uit.

Alle dertien gemeenten dragen bij

De kop is eraf en na Tahmina betreedt Carla Schönknecht-Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zeeland, het podium. Het echte werk rondom vluchtelingen ligt bij gemeenten, vertelt zij. En ze is trots op hoe de dertien Zeeuwse gemeenten dat hebben opgepakt. ‘Iedereen hielp mee aan de eerste opvang. Tot nu toe lukt het om iedereen met een vergunning te plaatsen in de toegewezen gemeente en dat is prachtig om te zien. Als provincie houden we toezicht, maar we hebben het eigenlijk heel gemakkelijk.’

Zeeland is anders dan de Randstad

Naast toezichthouder is de provincie de verbindende schakel met het Rijk. Schönknecht geeft aan dat ze in de contacten blijven hameren op het feit dat Zeeland anders is dan de Randstad. ‘We zijn een kleine regio, met kleine dorpen. We zijn gastvrij en helpen graag, maar wel binnen de maat van Zeeland.’

Participatie vanaf dag één

Hierna is het de beurt aan Stephan van der Meij, teamhoofd van de unit Plaatsing bij het COA. Aandachtspunten voor de komende tijd zijn een kansrijke koppeling, een zinvolle dagbesteding in een AZC en een warme overdracht aan gemeenten. De strategie: participatie vanaf dag 1. Al in de eerste gesprekken gaat het over huisvesting, screening en matching, met als doel een betere aansluiting op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Informatie digitaal delen

De integratie en participatie verbetert als partijen van elkaar weten wat ze doen. En vooral ook: informatie overdragen. De bekende blauwe map komt ook digitaal beschikbaar en kan per direct worden gedeeld met gemeenten. Naast het delen van informatie is meer nodig: om te integreren zijn Nederlandse taalkennis en -vaardigheid cruciaal, net als de beheersing van specifiek Nederlandse vaardigheden op de werkvloer.

In Zeeland zijn de lijnen kort

Na de inleidingen van Carla Schönknecht-Vermeulen en Stephan van der Meij is het de beurt aan de zaal. Via Slido.com mocht iedereen vragen stellen. De eerste is voor Schönknecht. Ze gaf in haar introductie aan dat de provincie kan helpen als er problemen zijn. Hoe gaat dat? ‘Door in gesprek te gaan’, geeft Schönknecht aan. En dat kan in Zeeland gemakkelijk: ‘De lijnen zijn kort, iedereen kent elkaar.’

Het toewijzen van locaties kan beter

Toch kan er nog wel wat verbeteren, geeft de zaal aan. Het toewijzen van locaties, bijvoorbeeld. In Zeeland is grote behoefte aan medewerkers voor de recreatiesector. Daar let het COA sinds kort beter op, geeft Stephan van der Meij aan. ‘Het liefst wil je mensen meteen in een voor hen gunstige werkomgeving zetten. Na het eerste gesprek geven wij dan ook een advies aan de regio, zo zijn we al direct gerichter aan het koppelen.’ Maar voor Zeeland blijft dat lastig, geeft hij daarna aan: ‘Er zitten minder mensen in de twee Zeeuwse AZC’s dan er uiteindelijk geplaatst worden in Zeeland. Dat mensen uit een andere regio komen, is dus niet helemaal te vermijden.’

Cruciale medische informatie eerder delen

Hoe zit het met het delen van medische gegevens, vraagt Ramona van Zweden tot slot. Het is een misverstand dat het COA inzicht heeft in medische dossiers, vertelt Van der Meij. Toch zou het goed zijn als cruciale informatie eerder gedeeld kan worden, geeft iemand uit de zaal aan. Bijvoorbeeld of iemand in een rolstoel zit. Dan kan daar bijvoorbeeld bij het toewijzen van een woning rekening mee gehouden worden.

Muzikaal intermezzo

Na deze eerste plenaire sessie is het tijd voor een muzikaal intermezzo. De Syrische band Co.incidence brengt de zaal in beweging.