Wat doet het Platform Regionale Samenwerking?

Het Platform Regionale Samenwerking (voorheen Secretarissenoverleg Regionale Samenwerkingsverbanden, SRS) houdt zich bezig met onderwerpen op het terrein van intergemeentelijke samenwerking, Wet gemeenschappelijke regelingen en bestuurszaken gerelateerd aan samenwerking.

Het Platform bestaat uit secretarissen van meervoudig regionale samenwerkingsverbanden en WGR-plus regio’s en wil als kennisplatform samenwerkingsverbanden bij elkaar brengen. Het Platform geeft ook adviezen aan de VNG of andere instanties over samenwerking.

Het bestuurvergadert vier tot zes keer per jaar. Voorzitter is mevrouw Ilona van Wamel, secretaris van Regio Rivierenland. Het secretariaat wordt vanuit het VNG-bureau gevoerd door Jeroen van Gool (project Slim Samenwerken).


Kerngroep Platform Regionale Samenwerking tijdens de bustour (zie hieronder). V.l.n.r.: Jeroen van Gool, Ilona van Wamel, Leo Bezemer, Ton Verheijden en Annemieke Verburg (op de foto ontbreekt Roelof van Netten)

Vergadering en stukken
Het bestuur en de leden krijgen de agenda en stukken per e-mail. Leden kunnen desgewenst een reactie aan het bestuur meegeven. De stukken verschijnen zoveel mogelijk op deze webpagina.

Meer informatie
Bent u regiosecretaris maar geen lid van het Platform Regionale Samenwerking en wilt u lid worden? Dan kunt u altijd per e-mail contact opnemen met de secretaris van het bestuur: jeroen.vangool@vng.nl


Praat mee over de decentralisaties

Uit een inventarisatie die de VNG eind mei 2013 heeft gemaakt, blijkt dat alle gemeenten actief aan de slag zijn om waar nodig afspraken te maken voor de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Wilt u, als regiosecretaris over de decentralisaties in discussie met uw collega’s? Dan kunt u zich aanmelden bij de LinkedIngroep van het Platform Regionale Samenwerking:

In deze LinkedIngroep kunt u kennis en ervaring uitwisselen met collega's over onder meer samenwerking bij de decentralisaties.


Programma Slim Samenwerken

Met het programma Slim Samenwerken ondersteunt de VNG de intergemeentelijke samenwerking. Meer informatie over het programma vindt u via onderstaande link.


Bustour Noord-Holland 14 februari 2013

De bus van het VNG-ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken reisde 14 februari 2013 naar verschillende samenwerkingsvormen in Noord-Holland om zich te laten informeren over hoe de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden vormgegeven. De bustour werd georganiseerd samen met het Platform Regionale Samenwerking (www.vng.nl/prs), een platform voor secretarissen/directeuren van samenwerkingsverbanden (in wording). De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is zeer actueel in het licht van de taken in het sociaal domein die op gemeenten afkomen, de bezuinigingen en de behoefte om zaken efficiënter op te pakken.

Het verslag en de presentaties vindt u via onderstaande links.


Verslagen vergaderingen Platform Regionale Samenwerking (v/h SRS)