Jaarlijks geplande activiteiten.

Wilt u meer weten over de landelijke aanpak of over een specifieke functie, neem contact met ons op.

Geplande activiteiten (overeenkomsten)

Januari

 • Uitvraag beleidsinformatie Q1+Q2 bij zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG

Februari

 • Verwerken en analyseren beleidsinformatie
 • Delen beleidsinformatie met gemeenten

April/Mei

 • Contractgesprekken met zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG
 • Op basis van de beleidsinformatie, gemeenten uitnodigen voor de contractgesprekken
 • Bijbehorende verslagen schrijven en publiceren op Microsoft Teams

Juli

 • Uitvraag beleidsinformatie Q1 t/m Q4 bij zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG

Augustus

 • Verwerken en analyseren beleidsinformatie
 • Delen beleidsinformatie met gemeenten

Oktober

 • Melden indexatie tarieven landelijk ingekochte zorg Jeugd/Wmo-ZG

Oktober/November

 • Contractgesprekken met zorgaanbieders Jeugd/Wmo-ZG
 • Op basis van de beleidsinformatie, gemeenten uitnodigen voor de contractgesprekken
 • Bijbehorende verslagen schrijven en publiceren op Microsoft Teams

Overige activiteiten

Elk kwartaal

 • Schrijven en publiceren nieuwsbrief voor gemeenten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden

2 maal per jaar

 • Bijeenkomst Klankbordgroep Wmo-ZG in Utrecht
  Indien nodig, komt de klankbordgroep vaker bij elkaar

4 maal per jaar

 • Bijeenkomst Klankbordgroep Jeugd in Utrecht
  Indien nodig, komt de klankbordgroep vaker bij elkaar