In Zuid-Limburg werken gemeenten samen met onder meer zorgaanbieders, GGD, veiligheidshuizen, politie en justitie aan een goed werkend systeem voor ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Van sub-regionaal naar regionaal

Wat begon als een aanpak op sub-regionaal niveau, groeide uit tot een regionaal plan van aanpak waarin alle negen bouwstenen van het schakelteam Personen met Verward Gedrag een plek kregen.

De volgende stap, de uitvoering, was door de grote (regionale) schaal alleen lastiger dan gedacht.

Belangrijke factoren in de uitvoering

Een half jaar na oplevering van het door de vele betrokken partijen opgestelde plan, blijkt dat de uitvoering niet overal even soepel verloopt. De behoefte om op kleinere schaal eigen accenten te leggen en de aanpak aan te sluiten bij de couleur locale is groot. Zo kent men in de regio Maastricht een andere problematiek met personen met verward gedrag dan bijvoorbeeld in de grensregio. Ook de uitgangssituatie van wat er al is, is in elke sub-regio weer anders.

Energie verleggen

Besloten is dan ook om de uitvoering meer op sub-regionale schaal op te pakken. Op die manier krijgen partijen de vrije hand om hun eigen prioriteiten uit te voeren op een manier die bij hen past. Er wordt dus niet meer star vastgehouden aan het plan van aanpak. In het begin was er veel energie om de aanpak op te stellen met de hele regio en nu zit de energie veel meer in de uitvoering op kleinere schaal. De kunst is om daarbij aan te sluiten.

Het voordeel van regionaal een plan van aanpak opstellen

Een aanpak op regionaal niveau zorgt ervoor dat eerst alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. De verschillende partijen in het gebied erkennen de urgentie en er is bestuurlijk draagvlak om met elkaar aan de slag te gaan. Voor het aanpakken van sommige regio overstijgende knelpunten is een groter schaalniveau ook vaak noodzakelijk. Maar, maak daarna de schaal ook sub-regionaal weer haalbaar en zorg dat je de flexibiliteit hebt om het plan op te knippen.

Resultaten en ambities

Het is nog te vroeg om concrete resultaten te kunnen benoemen. Er is tijd nodig geweest om te ervaren dat de partijen elkaar losser moesten kunnen laten. Maar op veel plaatsen wordt al heel hard gewerkt. Daarnaast is in deze eerste fase van de aanpak in Zuid-Limburg de persoon met verward gedrag zelf nog niet betrokken geweest. Het is zeker de ambitie om hen wel nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking van de plannen.