Een integrale aanpak: daar kiezen burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp voor. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de portefeuilleverdeling. Zo zal wethouder Oudhof van jeugd- en jongerenbeleid, vanzelf in gesprek moeten gaan met wethouder Van der Jagt van welzijn, sociale zaken en zorg, om iets te kunnen bereiken. En als Van Egmond, portefeuille jeugdgezondheidszorg, erbij betrokken wordt, is de integrale aanpak compleet.

Pijnacker-Nootdorp was erg blij met de ondersteuning van de VNG bij de lobby voor subsidie uit het project Mooi Nederland. Dat leverde € 800 duizend op. De wethouders zijn ook enthousiast over de modelverordeningen, die bijna altijd één op één worden overgenomen. Maar wensen zijn er natuurlijk ook: nog meer ondersteuning bij de uitvoering van de Wabo en een sterke belangenbehartiging bij de decentralisatie van de AWBZ. De wethouders dringen met name aan op voldoende tijd voor de implementatie.

Speciale aandacht wil het college voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Het huidige kabinet wil hier geen geld meer voor vrij maken terwijl de gemeente Pijnacker-Nootdorp al afspraken heeft gemaakt met rijk, provincie en bedrijven. Het proces is al in gang gezet. Met allerlei financiële en bestuurlijke problemen tot gevolg.
Pijnacker-Nootdorp verzoekt de VNG met klem om hier bij het kabinet druk op uit te oefenen. 'Zonder geld van het rijk zijn de plannen niet meer uitvoerbaar.'