Persuasive Technology

Persuasive Technology (PT) is erop gericht om de houding, het gedrag of de opvattingen van de gebruiker te veranderen. Dit gebeurt door middel van feedback op wat de gebruiker doet (of niet doet) en door hem ‘advies’ te geven over het gewenste gedragspatroon. Denk aan de slimme thermostaat die je verleidt om energie te besparen, of het piepje in je auto als je je gordel nog niet hebt omgedaan. Nudging en gamification zijn hier voorbeelden van.

Gamification

Gamification is het speelser maken van leren. Je gebruikt gamedenken, gametechnieken en spelelementen om bepaalde taken leuker, uitdagender en effectiever te maken. Het doel is om spelenderwijs gedrag te veranderen, betrokkenheid te creëren en kennis over te dragen.

Voorbeelden