Onno Hoes, voorzitter Schakelteam

'Vanuit mijn ervaring als bestuurder wil ik echt iets betekenen voor de samenleving. Mijn ambitie is dat personen met verward gedrag ook echt het effect van onze inspanningen gaan merken.'

 


Blog 23 mei 2017Tijdens debat over nieuwe Woonagenda bij de koepel van woningcorporaties Aedes, lans gebroken voor een persoonsgerichte woon- en zorgketen.

Een aantal van de mensen die onder de definitie van mensen met verward gedrag valt, heeft immers vrijwel een leven lang ondersteuning nodig. Dat begint soms op relatief jonge leeftijd als een verstandelijke beperking geconstateerd wordt en gemeente en zorgpartijen de handen ineen slaan om iemand in zo’n persoonlijk traject te ondersteunen.

Maar dat kan ook later nodig zijn, bijvoorbeeld als iemand uit een forensische setting of psychiatrische kliniek ontslagen wordt maar nog niet, of helemaal nooit meer, toe is aan geheel zelfstandig functioneren.

Op werkbezoek bij De Voorde in Amersfoort kwam dit thema ook ter sprake. Zij zijn gelukkig zelf in staat diverse woonvormen met diverse ‘zwaartes’ van zorg en beveiliging aan te bieden, zowel binnen hun terrein als daarbuiten. Dat vergt echter wel nieuwe afspraken met verzekeraars om meer persoonsgerichte contracten af te sluiten. En die niet te beëindigen als iemand tijdelijk geen zorg meer nodig heeft maar te bevriezen en later weer te ontdooien als de zorgvraag terug komt.

Juist vanuit de gedachte dat we de persoon centraal stellen en ons realiseren dat sociale contacten, dagbesteding en dergelijke cruciaal zijn om iemand op een waardige wijze een plek in de samenleving te geven, motiveerde me om dit voorstel te doen.

Gevarieerde, zorggerelateerde woonvormen

Op het terrein in Amersfoort ervaren ze dat na de beddenafbouw van de GGZ instelling de meldingen via de crisisdienst aanmerkelijk in aantal en zwaarte zijn toegenomen. Door tijdig nieuwe en gevarieerde zorggerelateerde woonvormen in te richten, conform ons advies aan de kabinetsinformateur, voorkom je zowel dat ‘onze’ mensen een soort van koude maatschappelijke douche krijgen als dat de samenleving geconfronteerd wordt met afwijkend gedrag waar men niet mee om kan gaan.

Woningcorporaties kunnen een grote rol spelen in deze keten door samen met gemeenten en zorgaanbieders meer-partijen-contracten af te sluiten. Op deze wijze sluit je de keten met maatwerk voor de persoon en deel je de verantwoordelijkheid om iemand een waardig leven te bezorgen.