VNG Magazine nummer 20, 21 december 2018

Auteur: Cindy Castricum

Hoe aantrekkelijk is de overheid als werkgever? A+O fonds Gemeenten liet hier onderzoek naar doen en stelde handreikingen en tips op waarmee gemeenten beter kunnen concurreren op de krappe arbeidsmarkt.

Aanleiding voor het onderzoek, uitgevoerd door Motivaction en Intelligence Group, is de afspraak in de Cao Gemeenten 2017-2019 dat er een campagne komt om nieuwkomers op de arbeidsmarkt te informeren over het werken bij gemeenten. In het rapport Waar haal je ze vandaan? staan de belangrijkste knelpunten die gemeenten ervaren bij het vervullen van vacatures en het werven van nieuw personeel.

Schaarste

De werkloosheid daalt en er staat momenteel een recordaantal aan vacatures open. Goed nieuws voor werknemers, maar voor werkgevers kan het knap lastig zijn. Ook gemeenten merken volgens het A+O fonds dat het lastiger wordt om voldoende goed personeel te werven. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 14 procent van de vacatures bij gemeenten langer dan een halfjaar openstaat. Het gaat vooral om hbo- en wo-functies op het gebied van ICT en ruimtelijke ordening.

De schaarste op de arbeidsmarkt is slechts een van de knelpunten die gemeenten ervaren. Ook het imago speelt hun parten, zo denken ze zelf. Om gericht te kunnen werken aan een beter imago moet eerst onderzocht worden wat het huidige imago van de gemeentelijke sector en van de individuele sector is bij het beoogde talent, adviseert het A+O fonds. Daarnaast is het van belang goed te weten wie je doelgroep is, om gericht te kunnen werven.

Arbeidsvoorwaarden

Daarbij spelen onder meer de arbeidsvoorwaarden een rol. Daar wordt verschillend over gedacht, zo blijkt. ICT’ers hechten bijvoorbeeld veel waarde aan flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken, terwijl welzijnsmedewerkers de reiskostenvergoeding het belangrijkst vinden. Gemeenten die op zoek zijn naar personeel op dit gebied moeten zich afvragen of dit overeenkomt met de geboden arbeidsvoorwaarden, stelt het A+O fonds. Daarbij is het ook belangrijk te kijken naar de concurrenten buiten de gemeente: wat bieden zij en waarmee kun je je als werkgever onderscheiden?

Het onderzoek naar de knelpunten om personeel te werven, mondt uit in een aantal handreikingen en tips. Alleen het plaatsen van een vacature en hopen dat er iemand reageert, werkt immers niet op de huidige krappe arbeidsmarkt, constateert het A+O fonds.