Een selectie van publicaties die u als raadslid of wethouder wegwijs maakt op verschillende beleidsterreinen.


VNG-factsheets
De VNG-factsheets informeren u over de actuele ontwikkelingen op gemeentelijke beleidsterreinen.

Burgerparticipatie

 • Spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college (juni 2010, pdf)

  Gemeentefinanciën

  Jeugdwerkloosheid

  Media

  Minder regels, meer service

  Recht

  Sociale Zaken  Verwacht:

  • Lokale Rekenkamer
  • Handreiking Versterking publieke verantwoording