Factsheet Overvalcriminaliteit
VNG, mei 2011, pdf

Actieprogramma ketenaanpak overvalcriminaliteit
Advies van Taskforce overvalcriminaliteit om ketenaanpak te verbeteren in Nederland
Taskforce overvalcriminaliteit, januari 2011, pdf

Woningovervallen ontmaskerd
Onderzoek naar aard en slachtoffers van woningovervallen
Politieacademie, januari 2011, pdf

Flyer Overvallen: de aanpak van balansverstoringen
Voorziening voor product- en procesontwikkeling
Politie Nederland, 2010

Rapport Overvallen in Nederland: een fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak 
Het doel van deze studie is verbetervoorstellen te formuleren voor de aanpak van de overvalcriminaliteit in Nederland.
Boom uitgeverij, 2010

Actieplan Veilig Ondernemen deel 3 (juli 2007) 
De overheid en ondernemers hebben afspraken gemaakt om de criminaliteit en overlast in het bedrijfsleven tegen te gaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in drie Actieplannen Veilig Ondernemen.
 In de Actieplannen staan concrete maatregelen en acties om de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven met minimaal 20% terug te dringen. Zie deel 1 en 2 hieronder.
 Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC); 2007; pdf

Actieplan Veilig Ondernemen deel 2 (mei 2005)
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC); 2005; pdf

Actieplan Veilig Ondernemen deel 1 (januari 2004) 
(afgerond)
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC); 2004; pdf