'Welkom  in het land van Elstar, Cesar, Rijn en Waal,' zei burgemeester Tuijnman. Zo begon het bezoek van Kees Jan de Vet aan de gemeente Overbetuwe op 12 april 2011.

De gemeente bestaat 10 jaar en viert dat uitbundig met burgers, verenigingen en ondernemers. De gemeente is erin geslaagd om de verbinding weet te leggen tussen de elf verschillende kernen.

Samenwerking
Kwaliteitsverbetering en efficiency zijn de drijfveer om samen te werken met andere gemeenten. Zo werkt Overbetuwe samen met Renkum, Arnhem, Rheden en Lingewaal op diverse thema’s. Door gezamenlijk concrete vraagstukken aan te pakken, leer je elkaar goed kennen en weet je elkaar voor andere zaken ook makkelijker te vinden, vertelde gemeentesecretaris Hoex. 

         

Burgemeester Tuijnman, Kees Jan de Vet en wethouders Van Baal, Van Rooijen, Witjes, Mooij en Hoex voor het gemeentehuis in Elst. De Vet nam de ‘Canon van Overbetuwe’ in ontvangst.

Stadregio
Overbetuwe maakt deel uit van de stadsregio Arnhem Nijmegen, samen met twintig andere gemeenten. De stadsregio is onder meer van belang voor de afstemming van Verkeer - en Vervoersbeleid. Wat brengt de toekomst hier, nu het kabinet af wil van de Wgr-plus? Het college heeft vertrouwen, in de zin dat de gemeenten elkaar op de inhoud willen blijven vinden.
De Vet licht toe dat VNG pleit voor het behoud van de Wgr-plusmiddelen voor de stadsregio zelf (in plaats van onderbrengen in het provinciefonds).

Archeologie en spuitzones
Bijtende wetgevingstrajecten? VNG is benieuwd naar deze voorbeelden, want juist daarin kan zij van betekenis zijn in haar pleitbezorging richting het Rijk.
Gemeente Overbetuwe kent ze ook; zo mag ze om archeologische redenen niet dieper graven dan 30 cm terwijl voor iedere fruitboom een gat van 1 meter diep gemaakt moet worden. Of denk aan de spuitcirkels die rond iedere fruitboom aangehouden moeten worden, waardoor de feitelijke teelt onuitvoerbaar wordt. Het college van B&W zegt toe dergelijke prangende voorbeelden aan VNG door te geven, zodat deze meegenomen kunnen worden richting de ministeries.