Tal van inspirerende voorbeelden passeerden de revue bij de VNG-kennisdag Beschermd wonen en maatschappelijke opvang op 29 november 2017 in de Munt in Utrecht. De omslag naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid meedoen en in de wijk ondersteuning op maat krijgen, komt op gang.

Alle gemeenten

Gemeenten en zorgaanbieders willen veel meer aansluiten bij wat cliënten willen. Dat is in de meeste gevallen: een zo normaal mogelijk leven leiden in ‘de gewone’ samenleving met in de wijk ondersteuning op maat. Dit is de reden dat vanaf 2020 niet meer alleen de centrumgemeenten, maar alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Workshops

Hoe werken zorgaanbieders en gemeenten aan de transitie beschermd wonen? Welke concrete stappen zetten ze en hoe werkt dat? Talrijke workshop op de Kennisdag gaven een inkijk in de praktijk van nu. Verslagen van zes workshops geven een globaal beeld van de Kennisdag. De links naar de verslagen van de workshops staan in het blok links op deze pagina.