Over VNG Naleving

VNG Naleving logo

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht, handhaving en naleving van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang. We werken nauw samen met gemeenten, ketenpartners en de verantwoordelijke ministeries.

Samen doen wat samen kan

“VNG Naleving werkt midden in de uitvoering en daar ligt onze kracht. Door kennis van de wetgeving, de praktijk en ons brede netwerk in het land zijn wij de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering in het sociaal domein. Daarbij werken we nauw samen met gemeenten, ministeries en onze ketenpartners. Samen bevorderen we naleving in het sociaal domein!” 

Kennis - Advies - Ondersteuning

Onze kerntaak is het bevorderen van naleving in het sociaal domein en daarbij willen we ook de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening, toezicht en rechtmatigheid verbeteren.
Onze dienstverlening bestaat uit Kennis, Advies en Ondersteuning aan alle gemeenten, waarbij we de aanwezige kennis benutten, verrijken en ontsluiten voor iedereen.
Concrete voorbeelden, handreikingen en informatie zijn te vinden in onze kennisbank.

In het kort:

  • Kennis: we verzamelen expert- en praktijkkennis en maken die beschikbaar voor alle gemeenten en ketenpartners en beantwoorden concrete vragen van gemeenten.
  • Advies: we adviseren over de impact van grote gemeenschappelijke opgaven op de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten; we signaleren trends, doen onderzoek, duiden nieuwe ontwikkelingen en bieden handvatten voor de uitvoering.
  • Ondersteuning: we ondersteunen gemeenten bij concrete casuïstiek en complexe ketenprojecten (LSI), zijn partner in het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en organiseren bijeenkomsten, trainingen en workshops rond actuele thema’s.

Contact met VNG Naleving

Bij VNG Naleving werken zo'n zestig medewerkers. De werkzaamheden en de adviseurs van VNG Naleving zijn verdeeld over vier regio's. 

Vacatures

 Durf jij het aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor de belangen van de 355 gemeenten? Heb jij het lef om zelfstandig aan de knoppen te draaien die het verschil maken in beleid en uitvoering van duizenden ambtenaren en bestuurders in Nederland? Voor handhaven in het sociaal domein worden regelmatig specialisten gezocht!