'Transitie geslaagd, nu transformatie!'

Vóór de invoering van de Jeugdwet waren erg veel bestuurslagen betrokken bij de uitvoering van de jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei potjes en de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om die zorg dichter bij huis, dichter bij jongeren te organiseren. De transitie is geslaagd, nu is het tijd voor transformatie. Daarbij kunnen we de Evaluatie van de Jeugdwet goed gebruiken. De uitkomsten van die evaluatie willen wij -ministeries van VWS en JenV, en de VNG- nu bespreken in ‘ronde tafels’: met cliënten, gemeenten, jeugdsector en andere maatschappelijke organisaties. De inbreng vanuit de gesprekken en de reacties van organisaties waren input voor het Programma Zorg voor Jeugd