De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.

Alle gemeenten van Nederland zijn lid van de VNG. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot de vereniging.

Kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening

In 1912 werd de vereniging door een aantal gemeenten opgericht vanuit de behoefte om intensiever samen te werken en kennis te delen. Door gezamenlijk op te trekken, konden gemeenten hun belangen beter voor het voetlicht brengen bij de regering. Ook was er behoefte aan een gezamenlijke inkoop van steenkool voor de gemeentelijke gasfabrieken.

Tot op de dag van vandaag vormen deze drie pijlers, kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening, de basis van de vereniging. Natuurlijk is er in de loop der jaren wel een hoop veranderd. De inkoop van steenkool heeft bijvoorbeeld plaats gemaakt voor een gezamenlijke inkoop van mobiele communicatie.

Lees meer over wie we zijn, wat we doen en hoe we georganiseerd zijn bij het onderdeel Vereniging.