Om de grote maatschappelijke vraagstukken van nu effectief aan te pakken, moeten gemeenten en regio’s (en ook de VNG) op het juiste moment over de juiste kennis en informatie beschikken. Het is nu nog niet vanzelfsprekend dat deze op lokaal en regionaal niveau bruikbaar, beschikbaar of aanwezig is. Dit alles vergt een lange-termijn-aanpak.

De VNG is in 2021 gestart met het inrichten van een VNG Kennishub, die werkt aan kennis- en datagedreven werken, kennis ontwikkelen en kennisdelen. De Kennishub heeft in 2022 voornamelijk een bemiddelende rol. Ze faciliteert en stimuleert kennisontwikkeling en -deling intern (binnen de VNG), met en tussen onze leden (gemeenten), en ze doen dit via (structurele) connecties met de kennisinstellingen (door de uitbouw en coördinatie van kennisnetwerken). Met andere woorden: ze verbindt, structureert en coördineert kennisontwikkeling en -deling, en ze heeft een aanjaagfunctie op het gebied van kennis en datagedreven werken.

De VNG Kennishub bestaat momenteel uit twee kennismakelaars, Patricia Faasse en Petra Bassie, en een secretaris, Jochem Huis in ’t Veld.

Heeft u een verzoek voor de VNG m.b.t. kennisdeling en kennisontwikkeling? Neem dan contact met ons op! U kunt een e-mail sturen naar: kennishub@vng.nl of bellen met onze secretaris op telefoonnummer: 06-38562338. U kunt hier ook terecht indien u meer informatie wenst over de VNG Kennishub.