Kindermishandeling is een hardnekkig en schrijnend probleem. De ministeries van VWS, V&J en OCW sloegen samen met de VNG de handen ineen voor een betere aanpak.

In zes gemeenten zijn samenwerkingsverbanden gevormd. In deze Collectieven tegen Kindermishandeling werken gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken zijn bij de vernieuwde aanpak tegen kindermishandeling. Voor verbeteringen op lokaal niveau was het in de eerste plaats nodig om goed zicht te krijgen hoe de aanpak in de praktijk werkt. Wat is de rol van de diverse professionals? Welke knelpunten worden ervaren? En hoe worden verbeteringen gerealiseerd?

De verschillende aanpakken van de collectieven lijken te werken en overtreffen zelfs de verwachtingen. Bekijk de reportages, interviews, verbeteragenda's en eindrapportage van alle Collectieven tegen Kindermishandeling.