De planning voor acties en producten van gemeenten, het Rijk en de VNG op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in 2018. Zie het menu aan de linkerkant.

Zie ook: