1. Is er een verplichting om outcome-criteria voor jeugdhulp te hanteren?

A.: Op grond van artikel 2.2 van de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht in hun beleidsplan aan te geven welke outcome-criteria gehanteerd worden ten aanzien van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

  • Het opstellen van adequate outcome-criteria is een ontwikkelingsproces met aanbieders. Dat vergt de nodige tijd.
  • Als outcome-criteria niet tijdig zijn vastgesteld, dan is het raadzaam om in het beleidsplan op te nemen dat deze in overleg met jeugdaanbieders tot stand zullen komen.
  • Zo is de gemeenteraad op de hoogte van het proces voor het vaststellen van outcome-criteria.

2. Zijn er bepaalde outcome-criteria voorgeschreven?

A: Nee, in de Jeugdwet zijn geen specifieke outcome-criteria over ten aanzien van de jeugdhulpaanbieders voorgeschreven. Om gemeenten te helpen, is een landelijke standaard beschikbaar. Dat is een basisset van drie outcome-criteria.

Deze pagina is onderdeel van de themapagina www.vng.nl/kwaliteitentoezicht