Op 1 januari 2011 zijn de gemeenten Oss en Lith samengevoegd tot één gemeente. Dit is voor Oss al de derde herindeling in korte tijd. De eerste met Berghem en Megen vond plaats in 1994 en was ‘van bovenaf’ geïnitieerd; de tweede was in 2003 met de gemeente Ravenstein en vond evenals de meest recente herindeling met Lith, plaats op vrijwillige basis.

Al deze herindelingen zijn goed tot zeer goed verlopen. Zo goed dat hiernaar momenteel onderzoek wordt gedaan door de universiteit Tilburg.

Het onderwerp herindeling kwam prominent naar voren tijdens het bezoek van Kees Jan de Vet en beleidsmedewerker Arjo Verweij aan de gemeente Oss op 15 februari 2011.

Wijkraden
Een belangrijke succesfactor lijkt de wijze te zijn waarop de binnengemeentelijke democratie is georganiseerd. De gemeente Oss werkt namelijk met compacte en goed functionerende wijkraden. Door deze gebiedsgerichte organisatie met korte lijnen richting het gemeentebestuur, de eigen budgetten en goede ambtelijke ondersteuning, wordt een verlies van identiteit van de oude kernen voorkomen. Bovendien zien de inwoners direct verbetering in de eigen omgeving.

VNG meer zichtbaar
Verder gaf burgemeester Klitsie aan dat hij de laatste jaren verbetering ziet in de zichtbaarheid van de VNG voor haar leden: "De VNG komt weer eerder in beeld". Wel moet de VNG alert blijven op signalen van haar leden.

 

Bezoek 5 februari 2013

De huidige gemeente Oss is twee jaar geleden ontstaan uit een samenvoeging tussen Oss en Lith. Dit was al de derde herindeling in korte tijd. Nu wordt alweer gesproken over een volgende herindeling. Nu telt de gemeente 84.000 inwoners en mogelijk stijgt dat aantal tot boven de 100.000 inwoners. Dit hoorde VNG directieraadslid Kees Jan de Vet bij zijn bezoek op 5 februari 2013, twee jaar na zijn eerste bezoek. Hij maakte tevens kennis met Wobine Buijs-Glaudemans, sinds september 2011 burgemeester van Oss.

Oss heeft nu een regionale functie voor de omliggende gemeenten. De gemeenteraad steunt gesprekken over een nieuwe herindeling, maar vindt dat Oss daarin niet het initiatief moet nemen. De huidige gemeente is veerkrachtig en met een sterk bedrijfsleven heeft zij goede toekomstperspectieven. Een grotere gemeente geeft echter nieuwe kansen. Er wordt nu goed samengewerkt met de buurgemeenten, maar daarin kom je onvermijdelijk obstakels tegen. Het duurt langer, er is meer bestuurlijke drukte en de gemeenteraden komen minder aan bod.

Tijdens het gesprek kwamen ook de financiële zorgen aan de orde. Over het recente financiële akkoord met het kabinet had het gemeentebestuur twijfels. Het is goed dat de gemeenten weten waar zij aan toe zijn. Maar de grote vraag is of het hierbij blijft of dat de volgende bezuinigingsronde alweer voor de deur staat. De gemeente zoekt in het eigen bezuinigingsbeleid de kansen om structurele verbeteringen aan te brengen.