Zowel het beschikken van de waarde als de aanslagoplegging is een massaal proces dat de gemeente vaak in een korte tijdspanne uitvoert. Deze massaliteit leidt ertoe dat ook de reacties massaal zijn. In de voorbereiding op een nieuwe WOZ-ronde is het goed dat u zich realiseert wat er allemaal op de gemeente kan afkomen. Onderstaand stroomschema kan u daarbij helpen.

Stroomschema reacties op beschikking