Binnen je 40-urige dienstverband besteed je 8 uur per week aan je persoonlijke ontwikkeling door het volgen van het opleidingsprogramma (de vrijdagen). Meestal is dit op het VNG-kantoor in Den Haag.

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

  • een aantal inhoudelijke modules inclusief opdrachten. Daarin komen verschillende beleidsvelden aan bod zoals sociaal/fysiek domein maar ook zaken uit de actualiteit, zoals het asielbeleid. En er komen vragen aan de orde als hoe werkt een gemeente?
  • modules voor algemene en persoonlijke vaardigheden, denk aan presenteren en adviseren. De opgedane kennis en vaardigheden kun je direct toepassen in de praktijk!
  • intervisie: via onderlinge intervisie leer je als trainee van elkaar en bouw je aan je eigen netwerk

De modules sluit je op verschillende manieren af, er komen geen examens bij kijken. Soms bestaat de afsluiting uit een gezamenlijke opdracht met medetrainees. Daarnaast zijn er regelmatig werkbezoeken waarbij je ‘een kijkje in de keuken’ kunt nemen bij verschillende organisaties. Ook komt het voor dat opdrachtgevers een inhoudelijke casus aanleveren waarmee je aan de slag kunt. En dan kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je met medetrainees de uitslagen van de opdracht presenteert aan de gemeentesecretaris van de betreffende gemeente.

1e en 2e jaar

De trainees zijn verdeeld in 2 groepen: jaar 1 en jaar 2. In jaar 1 zitten de trainees die met hun 1e of 2e opdracht bezig zijn. In jaar 2 zitten dus de meer ervaren trainees. Tijdens de opleidingsdagen binnen jaar 1 ligt de nadruk meer op de inhoud en in jaar 2 komen vaardigheden meer aan bod.

Begeleiding

Tijdens het traineeprogramma word je begeleid door een begeleider vanuit de opdrachtgever, een coördinator van VNG Trainees en een eigen, persoonlijke coach die je ter beschikking hebt.

Feedback

Het opleidingsprogramma is vóór en dóór trainees. wij staan altijd open voor ideeën en suggesties over de inhoud van de opleidingsdagen.

Ontwikkeling kwaliteiten

Tijdens het traineeprogramma bouw je inhoudelijke kennis op en werk je aan je vaardigheden. Je wordt uitgedaagd je op de volgende punten te ontwikkelen, gebaseerd op de kwaliteiten van de effectieve ambtenaar volgens Paul ’t Hart:

  1. Scherp op resultaat: Je werkt vanuit de maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Je wil vooruitgang boeken en laat je daar ook op aanspreken.
  2. Slim op de zaak: Je bent inhoudelijk geloofwaardig. Je weet op hoofdlijnen wat er speelt op de verschillende domeinen en weet waar de bronnen of het netwerk is om informatie te ontsluiten. Je bent op de hoogte van welke partijen, processen en systemen relevant zijn en wat de juridische, technische en bestuurlijke kaders zijn.
  3. Slim op de relatie en context: Je bent emotioneel intelligent en betrouwbaar. Je weet wat andere partijen beweegt, hebt dus empathisch vermogen. Je doet wat je (toe)zegt. Je bouwt continu aan vertrouwen in netwerkrelaties. Je kunt aan het eind van je traineeship arena’s waarin men opereert scannen en snel inzien hoe de kracht en stemmingsverhoudingen zijn.
  4. Politiek bekwaam: Je bent begrijpend en beïnvloedend. Je weet en verdiept je in hoe politiek daadwerkelijk werkt en gebruikt dat inzicht om haar te adviseren en te beïnvloeden.
  5. Verbonden en verbindend: Je kent en accepteert de realiteit van de meervoudigheid van de netwerksamenleving. Je kan partijen, perspectieven en plekken met elkaar verbinden zodat verschillen zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar worden. Je bent zowel intern als extern zichtbaar en benaderbaar en in staat relevante netwerken te verknopen.

Vragen over het VNG traineeprogramma?
Mail naar trainees@vng.nl of bel 070-373 82 65

Volg ons via social media
Linkedin
Facebook
Instagram   

 

             

       

Interesse in het VNG-traineeprogramma? Meld je aan!