Handelingsperspectief overlastgevende asielzoekers

Staatssecretaris Dijkhoff heeft een handelingsperspectief opgesteld om overlast van asielzoekers tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. Het handelingsperspectief is gericht op de extra inzet van het vreemdelingrechtelijke instrumentarium.

Factsheet maatregelen overlastgevende asielzoekers

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) hebben maatregelen ontwikkeld en aangescherpt om overlastgevende asielzoekers steviger te kunnen aanpakken. Ook is het Reglement Onthouding Verstrekkingen (ROV) aangescherpt. Deze aanscherping kan consequenties hebben voor lokaal betrokken overheden, zoals gemeenten en lokale politie.

Voorbereid zijn, Handreiking over openbare orde en veiligheid bij opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

In deze handreiking adviseert het COT gemeenten en hun partners een aanpak in vier stappen. Met deze vier stappen kunnen gemeenten een proportioneel en samenhangend pakket maatregelen opstellen om incidenten te voorkomen en om indien nodig voorbereid te zijn op incidenten.

CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft op zijn site een dossier 'Vluchtelingen en veiligheid' aangemaakt. In dit dossier vindt u actuele onderzoeken, handreikingen en praktijkvoorbeelden over de verschillende veiligheidsaspecten van het vluchtelingenvraagstuk.

Factsheet openbare orde en veiligheid noodopvang vluchtelingen

Factsheet procedures acute crises en rampen

Deze factsheet behandelt verschillende mogelijkheden en procedures van steunverlening voor bevolkingszorg in geval van dreigende en acute crises, rampen, incidenten en evenementen.

Handreiking verhoogde asielinstroom

De handreiking gaat in op bijvoorbeeld: het realiseren van de opvanglocatie en bijbehorende faciliteiten; zorg en dagbesteding; het informeren van de gemeenteraad en bewoners; het omgaan met mogelijke veiligheidsrisico’s, incidenten en onrust; asielzoekers een realistisch beeld geven over start en duur van de asielprocedure, en de procedures van de IND voor nareizende gezinsleden.

Praktijkvoorbeeld: veiligheidsplan noodopvang