De groene, waterrijke gemeenten Oostzaan en Wormerland hechten aan hun zelfstandigheid en het maken van eigen beleidskeuzes. Korte lijnen met de inwoners zijn van belang. Om de service aan de inwoners te optimaliseren hebben beide gemeentebesturen er wel voor gekozen om alle ambtenaren per 1 januari 2010 in één werkorganisatie onder te brengen: OVER-gemeenten.

Binnen de OVER-samenwerking werken de medewerkers afwisselend in de beide gemeentehuizen. Zij zijn net als de inwoners erg enthousiast.  De geslaagde samenwerking tussen beide gemeenten vormde voor de colleges aanleiding om samen Ralph Pans uit te nodigen voor een nadere kennismaking.

Bijzondere ledenvergadering
Tijdens het bezoek is er vanzelfsprekend veel aandacht voor de BALV op 12 november. Hier liggen de verslagen van twaalf provinciale bijeenkomsten voor over de bestuurlijke organisatie van Nederland op tafel. De conclusie van iedere bijeenkomst was dezelfde: de gemeenten verwachten van de VNG geen blauwdrukken of vergezichten, maar willen ondersteund worden in de uitvoering van lastige taken.

Ruimte om aan te sluiten
Hoe kunnen deze lastige taken bijvoorbeeld door samenwerking goed worden uitgevoerd? Oostzaan en Wormerland zijn in ieder geval bereid om hun ervaringen met andere gemeenten te delen. Ze wijzen Ralph Pans nog eens op het logo van de OVER-gemeenten. Er is ruimte voor buurgemeenten om aan te sluiten.

Hoogspanning
Een lastige kwestie die aan de orde komt is die van de hoogspanningsproblematiek. Hoe om te gaan met woningen die dicht bij hoogspanningslijnen staan. Dit dossier bevindt zich enigszins in een impasse omdat een oplossing moeilijk te vinden en duur is.  De VNG wordt gevraagd om in overleg met het rijk naar oplossingen te blijven zoeken.