Burgemeester Heijman van Oost Gelre vindt het een goed initiatief van de VNG-directie is om de gemeenten te bezoeken. Hij had de laatste tijd de indruk gekregen dat de leiding van de VNG er in steeds mindere mate voor de kleine(re) gemeenten is. Schurkte de VNG te veel aan tegen het ministerie van BZK?

Sandra Korthuis maakte het college van B en W duidelijk dat de VNG er voor alle gemeenten is.
De dienstverlening door de VNG kwalificeerde Heijman als uitstekend.

Hij vroeg een positieve inzet van de VNG voor de oplossing voor de stemmachines zoals die onder meer in samenwerking met Oost Gelre zijn ontwikkeld. Het gemeentebestuur pleit voor de herinvoering van het elektronisch stemmen en vindt de ontwikkelde oplossing een goed toepasbaar alternatief voor het rode potlood.

De kabinetsplannen en de bezuinigingen baren het gemeentebestuur zorgen. De aangekondigde kortingen op de WMO komen bij deze krimpgemeente dubbel zo hard aan. Het bezoek van Sandra Korthuis werd afgerond met een bezoek aan Avenier jeugd en opvoedhulp in Harreveld. Dit is een instelling voor intensieve jeugdzorg voor ongeveer 400 jongeren van 12 tot 18 jaar. De hier geplaatste Jongeren hebben ernstige gedragsproblemen en worden begeleid naar een toekomst in de maatschappij. Deze specifieke aanpak werpt zijn vruchten af.