In ‘ontwikkelpleinen’ staan bouwstenen of een thema centraal. Een groep deelnemers met heel verschillende expertise en ervaring gaan tijdens een ontwikkelplein gezamenlijk aan de slag met een complex vraagstuk.

Ervaringen uit de praktijk van gemeenten en regio’s worden met elkaar én met kennis en inzichten van (landelijke) partijen verbonden. Het doel is om op deze manier informatie en kennis landelijk te delen.

Herstel en Meedoen (bouwsteen 1 & 2)

9 november 2017 - Amersfoort

Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten: een onmisbare schakel voor een goedwerkende aanpak. Een ontwikkelplein vol goede voorbeelden en uitwisseling van ideeën.
Lees meer >>>

Informatiedeling (bouwsteen 9)

28 juni 2017 - Amersfoort

Een proactieve bijeenkomst die niet alleen het belang van goede informatiedeling helder maakte, maar ook de noodzaak om hierover op lokaal, regionaal en landelijk niveau goede afspraken te maken.
Lees meer >>>

Zorg en Straf (bouwsteen 8)

15 februari 2017 - Deventer

Aan verschillende gesprekstafels vertelden Transfore, Inforsa, Mozaïk en Radix centrum forensisch psychiatrische zorg over hun praktijk. Ervaringsdeskundigen zorgden voor de focus vanuit de persoon.
Lees meer >>>

Melding, beoordeling en vervoer (bouwstenen 4,5,7)

4 november 2016 - Rotterdam

Deelnemers gingen gezamenlijk aan de slag met vraagstukken waarbij de kennis versnipperd is en geen pasklare oplossingen voorhanden zijn.
Lees meer >>>